Kui sul on soov ennast analüüsida ning avastada oma alateadvuse varalaegast, on selleks mitmeid võimalusi. Mina pakun järgmisi võimalusi (ja kombinatsioone neist):

  • jungiaanlik psühhoanalüüs (vaata seletust rubriigist "Mis ja kuidas")
  • jungiaanlik psühhoteraapia
  • liivateraapia
  • töö põlvkondadeülese traumaga
  • konsultatsioon
  • sümboolse materjali analüüs (nt unenäod)
  • supervisioon (nt sotsiaaltöötajatele, teiste teraapiasuundade esindajatele vms, kes soovivad oma juhtumeid analüütilise psühholoogia vaatenurga alt vaadelda)


Lisaks viin vastavalt kokkuleppele läbi koolitusi analüütilise psühholoogia teemadel nagu näiteks arhetüübid, kompleksid, jungiaanlik traumakäsitlus, depressioon, isiksusestruktuurid, anima ja animus jne.

Reaalse kokkusaamisvõimaluse puudumisel töötan ka Skype's.